262.000 euro aangetroffen bij politieactie tegen witwassen

Beverwijk – Administraties, ook van ondergronds bankieren, geldtelmachines, vervalste merkproducten van grote telefoonmerken, 262.000 euro en een lading gestolen lampen. Dat is de opbrengst van een grote actie die donderdag in Beverwijk werd gehouden op een bedrijventerrein. Aan de actie onder leiding van het Landelijk Parket werkten Functioneel Parket, politiemensen van Landelijke Eenheid en Noord-Holland, de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD), en de Belastingdienst mee. In totaal waren ruim 250 mensen en geldhonden actief.

De actie startte om 12 uur donderdagmiddag en liep tot in de late avond door. Op het bedrijventerrein is ruimte voor zo’n 50 units, en daarvan zijn er ruim 40 in bedrijf als telecombedrijfje. Bij politie, FIOD en OM waren de afgelopen periode diverse signalen binnengekomen dat deze telecombedrijven zich, bewust of onbewust, meer met ‘underground banking’ dan met telecommunicatie zouden bezig houden. Het vermoeden ontstond daarmee dat de telecomhandel slechts een façade was om het verplaatsen van grote geldbedragen mogelijk te maken en te verhullen. Door de jaren heen zijn er op deze wijze vermoedelijk miljoenen euro’s verplaatst via telecombedrijven op het terrein.

Zo zijn in het verleden al bij enkele bedrijven grote geldbedragen in beslag genomen. Vanuit eerdere onderzoeken is verder gezien dat het bedrijventerrein frequent wordt bezocht door vermoedelijke geldkoeriers en ondergronds bankiers. Voorts waren er signalen dat er dubieus contant geld werd ingebracht bij een onderneming en dat dit geldbedrag vervolgens werd rondgepompt. Niet alleen tussen Nederlandse bedrijven, maar ook naar landen in Oost-Europa en Dubai. Op deze manier wordt de herkomst van dit geld verdoezeld en kan nauwelijks worden vastgesteld wie het geld oorspronkelijk heeft ingebracht. Het vermoeden bestond dat op deze manier op crimineel geld wordt witgewassen. Het bedrijventerrein zou daarmee een essentiële schakel zijn om crimineel geld vanuit de onderwereld naar de bovenwereld over te hevelen.

Onder leiding van het LP werd besloten alle bedrijven te doorzoeken. Vier van de bedrijven zijn ook daadwerkelijk aangemerkt als verdachte van witwassen en undergrond banking. De overige bedrijven werden doorzocht om bewijsmateriaal veilig te stellen.

Het gevonden geld bevond zich deels in een verborgen ruimte boven een systeem plafond.  Onder het in beslag genomen geld bevonden zich ook 500 euro biljetten. Die worden veelal gezien als een signaal van criminaliteit en witwassen. In een auto is eveneens een verborgen ruimte gevonden.

In de voorbereiding is samengewerkt met de gemeente Beverwijk en het Regionaal Inlichtingen- en Expertisecentrum, een samenwerkingsverband van gemeenten en overheidsdiensten. Het RIEC richt zich op de bestrijding van ondermijnende criminaliteit door informatie, expertise en krachten van verschillende overheidsinstanties te bundelen. Het onderzoek wordt voortgezet.

Underground banking heeft de warme aandacht van opsporingsdiensten en OM. Het recente rapport ‘De achterkant van Amsterdam’ onderstreept nog maar eens dat Nederland in het algemeen en de regio ‘groot Amsterdam’ in het bijzonder, een centrum is van ondergronds bankieren. Via dit systeem worden jaarlijks miljarden euro’s nagenoeg onzichtbaar en ontraceerbaar verplaatst. Er wordt nog wel eens gedacht dat dit zogenoemde ‘hawala-bankieren’ vooral draait om het overmaken van kleine geldbedragen door bijvoorbeeld arbeidsmigranten naar landen zonder goedwerkende traditionele banken. Dit traditionele hawala bankieren beslaat maar een klein deel van het ondergronds bankieren. Het leeuwendeel betreft crimineel geld dat snel en efficiënt kan worden witgewassen via de structuur van het hawala bankieren.

Facebook Comments
error: Content is protected !!